PEA กระแสสินธุ์ได้มีการดำเนินกิจกรรมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID -19

วันที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้รับมอบหมายจากนายจิตติพงศ์ สังขจินดาผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด ให้ หัวหน้าแผนกและผู้ช่วยหัวหน้าแผนกพร้อมทั้งพนักงานช่างแผนกมิเตอร์ร่วมทั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด ได้จัดหาเครื่องมือฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในการทำลายและป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 มีการฉีดพ่นภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน สถานที่ปฏิบัติงานของพนักงาน และส่วนการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟ ประกอบด้วยพื้นที่ให้บริการรับคำร้อง และรับชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้า ในอาคารส่วนแยกต่างๆ รวมถึงห้องน้ำภายใน ที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้ให้เป็นการป้องกันสร้างความปลอดภัย และความเชื่อมั่นในการใช้สถานที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ เพื่อผู้มารับบริการได้รับความสะอาดปลอดภัยด้วยความมั่นใจในการปฏิบัติงาน


ข่าว/ภาพ: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ / การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด