วอลโว่ คาร์ ประกาศนโยบาย “Family Bond by Volvo Cars” ทั่วโลก มอบสิทธิวันลาเลี้ยงดูบุตร 24 สัปดาห์พร้อมค่าจ้างแก่พนักงาน

วอลโว่ คาร์ กรุ๊ป แบรนด์รถยนต์ระดับพรีเมียมสัญชาติสวีดิช มุ่งมั่นยกระดับการดำเนินงานในทุกมิติเพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญา “People are the Core of Everything We Do” ประกาศนโยบาย “Family Bond by Volvo Cars” พร้อมกันทั่วโลกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เพื่อมอบสิทธิวันลาเลี้ยงดูบุตร 24 สัปดาห์ต่อเนื่องให้แก่พนักงานวอลโว่ ครอบคลุมผู้ปกครองทุกประเภททั้งพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด ผู้รับบุตรบุญธรรม ผู้อุปถัมภ์บุตร และผู้รับอุ้มบุญ โดยให้สิทธิ์แก่ผู้ปกครองทุกเพศทั้งชาย หญิง และเพศทางเลือก (LGBTQ) เพื่อสร้างสรรค์วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรที่ทุกคนมีเสมอภาค สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และให้ความสำคัญกับความหลากหลายทางเพศตามบริบททางสังคม ตลอดจนลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างเพศเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสเติบโตในการทำงานได้อย่างเท่าเทียม

นายฮาคาน ซามูเอลสัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วอลโว่ คาร์ กรุ๊ป สวีเดน กล่าวว่า “เราเป็นบริษัทที่ให้ความสำคัญกับครอบครัวและกำหนดให้ผู้คนเป็นศูนย์กลางในการทำงานมาโดยตลอด นอกเหนือจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยมออกสู่ตลาดยานยนต์อย่างต่อเนื่อง การริเริ่มนโนบายสิทธิ์วันลาเลี้ยงดูบุตรนี้ยังถือเป็นหนึ่งในข้อพิสูจน์ถึงความยึดมั่นในค่านิยมดังกล่าว รวมถึงการให้ความสำคัญกับผู้คนในทุกมิติของเรา เนื่องจากเราตระหนักดีว่าการมีสมาชิกใหม่ในครอบครัวย่อมนำมาซึ่งความสุขอันเปี่ยมล้นแก่ทุกคนในบ้าน แต่ก็มาพร้อมกับความกดดันอย่างมหาศาลเช่นกัน เราจึงต้องการมอบสิทธิ์วันลาที่ยาวนานเพื่อให้พนักงานผ่านพ้นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงได้อย่างผ่อนคลายมากขึ้น ในปี ค.ศ. 2019 เราจึงริเริ่มโครงการนำร่องนี้เฉพาะในภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง โดยมีผู้ปกครองทุกประเภทขอใช้สิทธิ์นี้ แบ่งเป็นผู้หญิง 54% และชาย 46% ผลลัพธ์ที่ได้คือพนักงานของเรามีความสุขกับการทำงานและมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อองค์กรมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด”

“เราเชื่อมั่นว่าการสนับสนุนผู้คนซึ่งเป็นรากฐานขององค์กร จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ให้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคงจากภายใน และเนื่องจากเรามีฐานการดำเนินงานอยู่ทุกแห่งทั่วโลก นโยบาย Family Bond จึงถือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้คนในวงกว้างได้อย่างเป็นรูปธรรมที่สุด” นายฮาคาน ซามูเอลสัน กล่าว

สิทธิวันลาเลี้ยงดูบุตรต่อเนื่อง 24 สัปดาห์ (หรือ 120 วันทำงาน) โดยพนักงานยังคงได้รับเงินเดือน 80% ตลอดระยะการลาตามนโยบาย “Family Bond by Volvo Cars” กำหนดให้เฉพาะพนักงานประจำที่ทำงานในบริษัทไม่ต่ำว่า 1 ปี ครอบคลุมพนักงานโดยไม่จำกัดเพศทั้งในสำนักงานและโรงงานการผลิตของวอลโว่ทุกแห่ง ซึ่งทางพนักงานต้องแจ้งล่วงหน้าไม่ต่ำกว่า 3 เดือนและใช้สิทธิ์ภายใน 3 ปีนับตั้งแต่วันที่บุตรเกิด สิทธิ์นี้ยังสามารถขอใช้ได้อีกเมื่อมีบุตรคนใหม่ พนักงานที่ใช้สิทธิ์วันลาเลี้ยงดูบุตรนี้จะได้ทำงานในตำแหน่งเดิมและรับเงินเดือนเท่าเดิมเมื่อกลับมาทำงาน หรือสามารถขอโยกย้ายไปทำงานในตำแหน่งอื่นในอัตราเงินเดือนเท่าเดิมได้ เพื่อให้เหมาะสมกับชีวิตครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไป

นายคริส เวลส์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “วอลโว่ต้องการสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่สนับสนุนบทบาทพ่อแม่ผู้ปกครองของพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม เพื่อให้พวกเขาสามารถสร้างสมดุลระหว่างชีวิตครอบครัวและการทำงาน ตลอดจนลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำด้านการทำงานระหว่างชาย หญิง และคนทุกเพศ เราจึงพร้อมมอบโอกาสที่เท่าเทียมนี้แก่ทุกคน

สำหรับประเทศไทยในปัจจุบัน สิทธิ์การลาหยุดงาน เพื่อเลี้ยงดูบุตร ยังคงเป็นการลาหยุดตามกฏหมายแรงงาน โดยพนักงานหญิงสามารถใช้สิทธิ์ลาคลอดได้ ตามกฏหมาย และข้อกำหนดของประกันสังคม แต่นโยบาย Family Bond by Volvo Cars นั้นให้สิทธิพนักงานทุกคนเท่าเทียมกัน โดยไม่มีการแบ่งเพศ ซึ่งร่วมถึงคู่ที่เป็นเพศเดียวกัน และกลุ่ม LGBTQ เพื่อได้มีเวลาในการเลี้ยงดูบุตร เป็นเวลา 24 สัปดาห์ และจ่ายเงิน 80% ของฐานเงินเดือน สำหรับพนักงานหญิงที่ลาคลอด สามารถใช้สิทธิ์ลาคลอด 45 วันพร้อมรับค่าจ้าง 100% และสามารถลาต่อให้ครบ 24 สัปดาห์ และ จ่ายเงิน 80% ของฐานเงินเดือน ตามนโยบายของวอลโว่ นโยบายนี้จึงเป็นประโยชน์สำหรับพนักงานวอลโว่ที่เป็นคุณแม่ก็สามารถหยุดงานเพื่อเลี้ยงดูลูกน้อยได้อย่างสบายใจ ส่วนพนักงานวอลโว่ที่เป็นคุณพ่อก็จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระการเลี้ยงดูบุตรของภรรยาได้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือบุตรอุปถัมภ์ ซึ่งครอบคลุมผู้ปกครองทุกเพศรวมถึงกลุ่ม LGBTQ ให้มีเวลาจัดการสิ่งต่าง ๆ ได้ไม่แตกต่างจากผู้ปกครองประเภทอื่น ๆ โดยเฉพาะสังคมในปัจจุบันที่มีคู่รักเพศเดียวกันต้องการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมเพิ่มมากขึ้น สามารถลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรอายุแรกเกิดถึงอายุ 3 ขวบได้ โดยใช้สิทธิ์ต่อบุตร 1 คน ภายในเวลา 3 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญ เป็นรากฐานให้การเจริญเติบโตของเด็ก จึงกล่าวได้ว่า นโยบาย Family Bond By Volvo Cars เป็นการตอกย้ำถึงวัฒนธรรมองค์กรที่ให้เความสำคัญกับคน และเป็นการเน้นถึงมาตรฐานที่วอลโว่ ใช้ในการดูแลคน และสังคมไปในปัจจุบันอย่างแท้จริง” นายคริส เวลส์ กล่าว