PEA กระแสสินธุ์ จัดทำกิจกรรมติดตั้งตาข่ายป้องกันสัตว์ลื้อยคลานเพื่อความปลอดภัยในจ่ายกระแสไฟฟ้าและป้องกันปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ได้มอบหมายให้ พนักงานช่าง พร้อมด้วยผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม สำรวจและประมาณการจำนวนเสาและจุดติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์เลื้อยคลานเพื่อความปลอดภัยในการจ่ายกระแสไฟฟ้าและป้องกันปัญหาจ่ายสัตว์เลื้อยคลานขึ้นเสาไฟฟ้าไปโดนสายไฟฟ้าทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับจากสัตว์เลื้อยคลานและแก้ข้อร้องเรียนต่างๆจากสาเหตุสัตว์เลื้อยคลานขึ้นเสาไปโดนสายไฟ ณ บริเวณระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ในพื้นที่ของ ตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยต้องขอขอบคุณคณะผู้บริหารและพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนดที่ได้สนับสนุนทีมงานและงบประมาณมาให้ในการดำเนินการในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์