TIP มอบน้ำดื่มทิพยให้ รพ.สมุทรปราการ

คุณศุภกิจ จิตร์เพิ่มพูลผล รก.ผอ.ฝ่ายสื่อสารองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบน้ำดื่มทิพย จำนวน 5,000 ขวด ให้กับ นายประดิษฐ์ เพ็ชรชาลี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เพื่อนำไปมอบให้แพทย์รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฎิบัติหน้าที่ และประชาชนทีมารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ