PEA กระแสสินธุ์ เข้าร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีพร้อมทั้งมอบกระเช้าดอกไม้ให้กับท่านนายอำเภอกระแสสินธุ์ เนื่องในโอกาสที่มารับตำแหน่งใหม่

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.30 น.

นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมทั้งผู้ช่วยช่างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ได้เข้าร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีพร้อมทั้งมอบกระเช้าดอกไม้ให้กับ นายกริชชัย ภู่ฉุน ท่านนายอำเภอกระแสสินธุ์ คนใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอกระแสสินธุ์ เนื่องในโอกาสท่านนายอำเภอเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆ ในพื้นที่อำเภอกระแสสินธุ์ และอำเภอข้างเคียงมาให้การต้อนรับและแสดงความยินดีโดยพร้อมเพรียงกัน