อีตั้น กรุ๊ป สานต่อโครงการ “Eton Drive To Share”รวมพลพนักงานบริจาคโลหิตครั้งใหญ่ให้กับสภากาชาดไทย

ETON Group (อีตั้น กรุ๊ป) ผู้นำอันดับหนึ่งด้านยนตรกรรมนำเข้าสำหรับครอบครัวและผู้บริหาร พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานครบวงจร นำโดยคุณพีรศุษม์ ตันติยันกุล กรรมการผู้จัดการ และ คุณอัจฉรีย์ ตันติยันกุล ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด นำทีมผู้บริหารและพนักงานจากอีตั้น กรุ๊ป ร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนโลหิตสำรอง อันเนื่องมาจากยอดผู้บริจาคโลหิตลดลง ซึ่งเป็นผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ หน่วยรับบริจาคโลหิตชั่วคราว โชว์รูมอีตั้น สาขาศรีนครินทร์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

คุณพีรศุษม์ ตันติยันกุล กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า “ช่วงสถานการณ์ COVID-19 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็ได้ติดตามกระแสความต้องการของสังคม และได้รับทราบถึงปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองอย่างหนัก ซึ่งจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 นี้ ทำให้สภากาชาดไทยไม่สามารถเข้ารับบริจาคโลหิตจากสถานที่ต่างๆ ได้ตามปกติ อีตั้น กรุ๊ปไม่นิ่งนอนใจ เล็งเห็นถึงปัญหา จึงได้เร่งดำเนินการประสานไปยังสภากาชาดไทย พร้อมเชิญชวนพนักงาน อีตั้น กรุ๊ปร่วมบริจาคโลหิตด้วยกัน ภายใต้โครงการ Eton Drive To Share”

คุณอัจฉรีย์ ตันติยันกุล ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด กล่าวเสริมว่า “โครงการ Eton Drive To Share เกิดขึ้นจาก อีตั้น กรุ๊ป ให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการดำเนินธุรกิจ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญของความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เราทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคม และส่งเสริมให้พนักงานในองค์กรมีจิตสาธารณะ เพื่อความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งในครั้งนี้ทางโครงการฯ ได้รับการความร่วมแรงร่วมใจอันดีจากผู้บริหารรวมถึงพนักงานทั้งหมดกว่า 100 คน เข้าร่วมบริจาคโลหิต เพื่อมอบให้แก่สภากาชาดไทย นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยต่อไป”
ทั้งนี้อีตั้น กรุ๊ป มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และขอเป็นกำลังใจสนับสนุนการทำงานทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกหน่วยงานสามารถฝ่าฝันวิกฤตการณ์ครั้งนี้