ศิลปิน ๒ รัชสมัย

ศิลปิน ๒ รัชสมัย จัดแสดงนิทรรศการ (ครั้งที่ 8): “สัมผัสแห่งความสุข” โดยมี บุญเกียรติ และทิพาภรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดงาน

โดยมี ดร.สุเมธ ชุมสาย ณ อยุธยา ศิลปินแห่งชาติ, อิสริยาภรณ์ อุวรรณโณ ประธานมูลนิธิเฉลิมขัวญ ชุมสาย ณ อยุธยา, ริญญาภัทร์ รังสิมาภิวัฒน์ และเอิร์ธ สายสว่าง เข้าร่วมงานประมูลภาพ  “รวมดวงใจ” จากคณะศิลปิน  เพื่อมอบรายได้ส่วนหนึ่ง ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่บ้านอาจารย์ฝรั่ง “ศิลป์ พีระศรี”  ถนน ราชวิถี