PEA กระแสสินธุ์ เข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจลดไฟดับ เพื่อลดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้องและการจ่ายกระแสไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์และพนักงานพร้อมด้วยผู้ช่วยช่างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ โดยมีนายจิตติพงพงศ์ สังขจินดา ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนดเป็นประธานและได้เข้าร่วมโครงการ ประชารัฐร่วมใจลดไฟดับ ณ บ้านโหนดด้วน หมู่ที่ 4 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานช่างพร้อมผู้ช่วยช่างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนดและอำเภอข้างเคียงเข้าร่วมโครงการ ฯ เพื่อลดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง และให้ประชาชนในพื้นที่ ได้ใช้กระแสไฟฟ้าอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปลอดภัย โดยได้มีการสร้างความเข้าใจกับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ ร่วมทั้งได้มีการตัดต้นไม้ ริดรอนกิ่งไม้ ที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้าที่ส่งผลกระทบให้เกิดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง ที่มีต่อสังคมส่วนรวมอีกด้วย

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์