PEA กระแสสินธุ์ จัดกิจกรรม Morning & KYT ให้กับพนักงานช่างและผู้ช่วยช่าง เพื่อกล่าวถึงเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้กับพนักงานช่างและผู้ช่วยช่าง

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมความปลอดภัย Morning & KYT โดยได้ออกมาพูดเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและทำงานอย่างไรให้ปลอดภัยจากโรคเชื้อไวรัส โควิด – 19 และมีความสุขพร้อมทั้งมีเรื่องมาเล่ามีข่าวมาแจ้งมีความจริงมาพูดเอาแรงมาช่วยและต่อด้วยการออกกำลังกายทำกิจกรรม KYT ร่วมทั้งกิจกรรมต่างๆของ กฟภ.โดยมีการสรุปการปฏิบัติงานต่างๆที่ผ่านมาและงานที่กำลังจะดำเนืนการต่อเพื่อให้สมาชิกรับทราบและนำไปปฏิบัติให้ กฟภ. ณ สภาพหน้างานจริงที่ บ.โหนดด้วย ต.กระแสสินธุ์ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์