PEA กระแสสินธุ์ ร่วมใจสู้ภัย โควิด –19 ได้มีการมอบและสนับสนุนน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลกระแสสินธุ์

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ พร้อมด้วยพนักงานช่าง และผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยกระแสสินธุ์ ได้มีการมอบน้ำดื่ม ให้กับโรงพยาบาลกระแสสินธุ์ โดยมีผู้อำนวยการนายแพทย์ภควรรษ สังข์ทองและเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลกระแสสินธุ์ โดยมีกำนันและผู้ใหญ่ พร้อมทั้งข้าราชการในพื้นที่ เข้ารับมอบ ซึ่งโรงพยาบาลกระแสสินธุ์เป็นสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน โควิด -19 ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนในอำเภอกระแสสินธุ์ ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) PEA กระแสสินธุ์มีความห่วงใยและตระหนักถึงความเดือดร้อนของทุกภาคส่วน PEA กระแสสินธุ์จึงขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ข่าว / ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์