PEA กระแสสินธุ์ เข้าร่วมกับหน่วยงานสื่อสารต่างๆจัดระเบียบสายสื่อสารในระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าของ กฟภ.เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย

วันที่ 22 มิถุนายน 2554 เวลา 10.30 น นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้มอบหมายให้ นายธีระวัฒน์ ศรียะพันธุ์ พนักงานช่างระดับ 3 พร้อมด้วยผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกับหน่วยงานสื่อสารต่างๆ ในการกิจกรรมจัดระเบียบสายสื่อสารในระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้า ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระแสสินธุ์ เพื่อความปลอดภัยกับผู้ใช้กระแสไฟฟ้าและเป็นความระเบียบเรียบร้อยในการติดตั้งและพาดผ่านสายสื่อสารต่างๆพร้อมทั้งยังป้องกันปัญหาข้องร้องเรียนต่างๆจากสาเหตุมาจากสายสื่อสารในระบบจำหน่ายของ กฟภ. ณ บริเวณ ถนนสายบ้านโหนดด้วน – บ้านทุ่งบัว หมู่ที่ 3 ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์