PEA กระแสสินธุ์ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า โควิด -19 ให้กับพนักงานลูกจ้างและผู้มาใช้บริการ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้ให้การต้อนรับและขอขอบคุณ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารจังหวัดสงขลา เขตอำเภอกระแสสินธุ์.(ส.อบจ.สข.)นายโยธิน ทองเนื้อแข็งและทีมงาน ในการจัดหาเครื่องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในการทำลายและป้องกันการแพร่ ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด – 19 โดยได้มีการฉีดพ่นทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงานสถานที่ปฎิบัติงานของพนักงาน และส่วนการให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟ ประกอบด้วยพื้นที่ให้บริการรับคำร้องขอใช้ไฟฟ้า และรับชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้า ในอาคารส่วนแยกต่างๆ รวมถึงห้องเวรแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ทั้งนี้ให้เป็นการป้องกันสร้างคงามปลอดภัย และสร้างความเชื่อมั่นในการใช้สถานที่ให้บริการ ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ผู้ใช้กระแสไฟฟ้าที่มารับบริการได้รับความสะอาดและความปลอดภัยด้วยความมั่นใจในการปฎิบัติงาน

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์