PEA กระแสสินธุ์ ร่วมใจสู้ภัย โควิด –19 ได้มีการมอบและสนับสนุนน้ำดื่มให้กับสาธารณสุขอำเภอกระแสสินธุ์

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ พร้อมด้วยพนักงานช่าง และผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยกระแสสินธุ์ ได้มีการมอบน้ำดื่ม ให้กับสาธารณสุขอำเภอกระแสสินธุ์ โดยมีสาธารณอำเภอกระแสสินธุ์นายอำนาจ ทองผอมและเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ของสาธารณาขอำเภอกระแสสินธุ์ เข้ารับมอบ ซึ่งทางสาธารณสุขอำเภอกระแสสินธุ์เป็นสถานที่ให้ประสานงานและให้บริการในการฉีดวัคซีน โควิด -19 ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนในอำเภอกระแสสินธุ์ ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) PEA กระแสสินธุ์มีความห่วงใยและตระหนักถึงความเดือดร้อนของทุกภาคส่วน PEA กระแสสินธุ์จึงขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ข่าว / ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์