EleX by EGAT หนุนร้านค้าและผู้ประกอบการ SME สู้ภัยโควิด-19 เปิดพื้นที่ช่วยโปรโมทร้านให้ฟรี ตลอดเดือนสิงหาคมนี้

EleX by EGAT พร้อมสนับสนุนช่วยเหลือทุกธุรกิจ เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกัน ผุดกิจกรรม
“EleX ช่วย SME ฝากร้านกับเราฟรี 1 เดือน” เพื่อช่วยโปรโมทร้านค้าและธุรกิจต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจาก
โควิด-19

โดยจะเปิดพื้นที่โฆษณาให้ฟรีตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้ ผ่านทางจอ LCD ของสถานีอัดประจุไฟฟ้า
EleX by EGAT ภายในสถานีบริการน้ำมัน PT ทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ สาขา PT ปากช่อง 3 จ.นครราชสีมา
สาขา PT พยุหะคีรี 2 จ.นครสวรรค์ สาขา PT บ้านใต้ จ.กาญจนบุรี สาขา PT เขาย้อย จ.เพชรบุรี และสาขา PT บางพระ จ.ชลบุรี ทั้งนี้ ร้านค้าและผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://elexaev.com/helpsme/ และเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 25 กรกฎาคม 2564