ด่วน! คปภ.สั่งห้ามบอกเลิกสัญญาประกันฯ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) แจ้งเมื่อเวลา 16.57 น. ของวันที่ 16 ก.ค.2564 ว่า ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. ออกคำสั่ง นายทะเบียนที่ 38/2564 เรื่อง ให้ยกเลิกเงื่อนไขการใช้สิทธิบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยโดยบริษัท ในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 สำหรับบริษัทประกันวินาศภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้…