เมื่อประสบอุบัติเหตุจากรถ “เสียชีวิต” สิทธิความคุ้มครอง / เอกสารเบิก พ.ร.บ.ที่ผู้ประสบภัยควรรู้

“เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากรถและรถคันที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมีประกันภัย พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจะได้รับความคุ้มครองทุกคน”
กรณีเสียชีวิต บริษัทประกันภัยจะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น ภายใน 7 วัน เป็นค่าปลงศพ 35,000 บาทต่อคน โดยไม่รอผลพิสูจน์ความรับผิด โดยทายาทของผู้ประสบภัยสามารถไปยื่นรับการเยียวยากับบริษัทประกันภัยได้ โดยเอกสารสำคัญที่ต้องเตรียมไปได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต / ใบมรณบัตร / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาท และสำเนาบันทึกประจำวันที่ออกให้โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ และหลังพิสูจน์ความรับผิดแล้วจะได้รับความคุ้มครอง 500,000 รวมค่าเสียหายเบื้องต้น ยกเว้นผู้ขับขี่รถคันที่เอาประกันภัยที่จะได้รับชดใช้เพียงค่าความเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งถ้าเป็นฝ่ายถูกก็มีสิทธิไปเรียกร้องค่าสินไหมจากฝ่ายที่ต้องรับผิด


สอบถามการทำประกันภัย พ.ร.บ.และตรวจสอบการใช้สิทธิตามประกันภัย พ.ร.บ.ได้ที่ www.rvp.co.th หรือติดต่อ Call Center บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โทร 1791 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่ไลน์ @iRVP