PEA กระแสสินธุ์ บริจาคเงินสด ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 11.30 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ และ พนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้ร่วมกันบริจาคเงินสดจำนวน 500 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนจังหวัดสงขลาที่ได้รับผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมธาราริน ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาโดยมี นายกริชชัย ภู่ฉุน นายอำเภอกระแสสินธุ์ เป็นประธานรับมอบ จากหัวหน้าหน่วยงานราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งผู้แทนโรงเรียนต่างๆในอำเภอกระแสสินธุ์ โดยมีทั้งบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและเงินสดพร้อมทั้งน้ำดื่ม

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์