PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” เพื่อพัฒนากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 15.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมผู้ช่วยช่างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” พัฒนากำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติไทย ณ คูน้ำหน้าศาลาประชาคมอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลาโดยมี นายกริชชัย ภู่ฉุน นายอำเภอกระแสสินธุ์ เป็นประธานในการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านต่างๆ อาสาสมัครในสังกัด และสมาชิกจิตอาสาต่างๆรวมทั้งพ่อค้าประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมทำกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์