ธนชาตประกันภัยสนับสนุนอาหารบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด

นายคงศักดิ์  หาญแสวงสิน รองกรรมการผู้จัดการ และนางสาวผกาทิพย์ หนองหารพิทักษ์ Head of Human Resource​ บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ร่วมสนับสนุนอาหาร จำนวน 2,000 กล่อง ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับประชาชนอย่างเต็มกำลัง โดยมี นางจตุพร เนียมสุข ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้แก่ประประชาชนปลอดภัยจากเชื้อโควิด  ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เมื่อเร็ว ๆ นี้