จภ.4 ร่วมส่งมอบน้ำดื่ม 1.5 หมื่นขวด เพื่อผู้ป่วยรพ.สนาม จ.ปัตตานี

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปัตตานี นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้เป็นประธานในการรับมอบ น้ำดื่มจำนวน 15,000 ขวด จาก สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 นำโดย นายเรวัต โพธิ์เรียง ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 นายอนันต์ แก้ววิเชียร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 4 นายสุชิน ธรรมพิทักษ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาปัตตานี ร่วมกับ นายปณัย หนูแท้ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส บริษัท เอ็มเอส 101 จำกัด และเจ้าหน้าที่โดย นายสมนึก พรหมเขียวรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้ส่งมอบ น้ำดื่มดังกล่าว ต่อให้กับ นายแพทย์ชัยรัตน์ ลำโป นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เพื่อนำไปมอบต่อให้กับ ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ จังหวัดปัตตานี ต่อไป