PEA เตือนภัยจากการใช้ไฟฟ้ากรณีเกิดพายุฝน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีความห่วงใยในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กรณีเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและทำให้เกิดอุบัติภัยทางไฟฟ้าได้ อาทิ กระแสไฟฟ้าขัดข้องจากสาเหตุเสาอากาศ ป้ายโฆษณา ต้นไม้หรือกิ่งไม้ใหญ่ล้มทับสายไฟฟ้าแรงสูงและบ้านเรือนที่พักอาศัย เป็นเหตุให้กระแสไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง หรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เพื่อความปลอดภัยจึงขอแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด และหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพปกติ

PEA มีข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัย ดังนี้

– เมื่อเกิดฟ้าคะนอง ไม่ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด และถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเปียกน้ำควรเช็ดหรือผึ่งให้แห้งก่อน เพื่อป้องกันมิให้กระแสไฟฟ้าลัดวงจรภายในเครื่องใช้ไฟฟ้า
– เมื่อร่างกายเปียกชื้น ห้ามแตะต้องส่วนที่มีกระแสไฟฟ้าเพราะอาจเกิดกระแสไฟฟ้ารั่ว อาจทำให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายได้โดยสะดวก เกิดกระแสไฟฟ้าดูดอาจถึงแก่ชีวิตได้
– ควรติดตั้งสายดินป้องกันไฟฟ้ารั่ว และหากจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกชื้น เช่น การใช้เครื่องทำน้ำอุ่น นอกจากติดตั้งสายดินแล้ว ยังต้องติดตั้งเครื่องตัดไฟฟ้ารั่ว เพื่อเสริมการทำงานของสายดินให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วย


– ตรวจสอบต้นไม้ที่อยู่ใกล้แนวสายไฟฟ้า หากมีกิ่งไม้อยู่ใกล้เกินไปหรือคาดว่าเมื่อมีลมพัดแรง อาจทำให้กิ่งไม้เอนไปแตะสายไฟฟ้า หรือต้นไม้หักโค่นล้มทับสายไฟฟ้า ให้แจ้ง PEA ในพื้นที่ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไข

ทั้งนี้ หากพบเห็นระบบจำหน่ายหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด แจ้งให้เจ้าหน้าที่ PEA ใกล้บ้าน เพื่อดำเนินการแก้ไขทันที หรือ โทร. 1129 PEA Contact Center ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ แจ้งผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

🎯หากพบเห็นระบบจำหน่ายฯของ PEA ชำรุดเสียหาย เช่น เสาล้ม สายไฟฟ้าขาด กิ่งไม้ ต้นไม้ล้มทับสายไฟฟ้า อย่าเข้าใกล้ กรุณาแจ้ง..
📳#แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด
หรือ โทรเเจ้ง ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอำเภอระโนด
(บริการเเก้ไขกระเเสไฟฟ้าขัดข้อง ตลอด 24 ชั่วโมง)
และการไฟฟ้าฯในสังกัด
☎️ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ..
#รับแจ้งกระแสไฟฟ้าขัดข้อง !!
@ PEA ระโนด
☎️ 0-7439-2984 /
0-7439-1166
@ PEA สทิงพระ
☎️ 0-7439-7004 /
0-7439-7330
@ PEA กระแสสินธุ์
☎️ 0-7439-9291

@ PEA Light for life
“ใส่ใจทุกชีวิต”

🎈”สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิต
ทั่วไทย”🎈
Brightness for Life
Quality