PEA กระแสสินธุ์ได้เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต และมีการมอบของที่ระลึก ประจำปี 2564 ผ่านระบบ Online Webex

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์และพนักงานช่างพร้อมผู้ช่วยช่างของ กฟย.อ.กสส.ได้เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ของ กฟต.3 โดยมีนายสุภาพ กสิวงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยนางนงเยาว์ กสิวงศ์ ประธานคณะแม่บ้านและครอบครัว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา ร่วมทั้งมีคณะผู้บริหารและพนักงาน พร้อมทั้งผู้ช่วยช่างของ กฟอ.ระโนดและ กฟส.อ.สทิงพระ เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุงาน และผู้เกษียณก่อนอายุงาน ประจำปี 2564 ซึ่งมี นายศัลยุทธ ไชยเสโน ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า กล่าวรายงาน ภายใต้ชื่องาน The Brightness Route เส้นทางสานสายใย ด้วยใจ กฟต.3 ผ่านระบบ Online Webex มีผู้เข้าร่วมงานจำนวน 1,000 คน

การจัดงานแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก ในครั้งนี้ เป็นการจัดในรูปแบบ Online ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ผ่านระบบ Webex ณ สำนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา และ การไฟฟ้าชั้น 1-3 รวม 14 แห่ง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุงานที่ได้สร้างสมผลงาน คุณงามความดี และความอุตสาหะ เป็นแบบอย่างในการทำงานอย่างแท้จริง ซึ่ง กฟต.3 มีผู้เกษียณอายุงาน จำนวน 66 คน เกษียณก่อนอายุงาน จำนวน 18 คน และลูกจ้าง จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 89 คน

ข่าว : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์
ภาพ : ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้)