PEA กระแสสินธุ์ จัดกิจกรรมมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุ ปี 2564 และแสดงความยินดีกับพนักงานที่ได้โยกย้ายพร้อมทั้งพนักงานที่ได้ปรับระดับ และพนักงานบรรจุใหม่

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึกให้กับผู้เกษียณอายุงานคือนายสุชาติ มิตรเปรียญ รจก.(ท) กฟอ.ระโนด และผู้เกษียณก่อนอายุงานคือ นายอนันต์ ไตรแรกพันธุ์ หผ.กป.กฟส.สทิงพระ และมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีให้กับนายสุรพงษ์ ทองท่า พนักงานช่างของ กฟอ.ระโนดที่ได้รับการโยกย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ที่ กฟจ.สตูลพร้อมทั้งได้แสดงความยินดีกับนายนิรุต ศรีภักดี พนักงานช่างระดับ 7 ที่ได้รับคำสั่งให้ปรับระดับร่วมทั้งคำสั่งบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานของนายธีระวัฒน์ ศรียะพันธ์ พนักงานช่างระดับ 3 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธ์ุ

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์