นายกฯ ลงพื้นที่เปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชน พร้อมมอบถุงยังชีพในจังหวัดนครศรีธรรมราช

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิด ศูนย์ดิจิทัลชุมชน พร้อมมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ร่วมให้การต้อนรับ

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน จัดเป็นศูนย์การเรียนรู้และต่อยอดเทคโนโลยีด้านดิจิทัลให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชนทั่วประเทศให้สามารถค้นหาข้อมูลและเรียนรู้ได้ด้วยตนเองผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลให้คนไทยทุกคนได้ใช้บริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

โดยศูนย์ดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นในการเพิ่มขีดความสามารถของประชาชน และการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สามารถนำสินค้าในชุมชนไปขายในแพลตฟอร์มการค้าขายสินค้าออนไลน์ให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน ทั้งนี้ภายในศูนย์ฯ ได้จัดให้มีอุปกรณ์แบบครบวงจร

ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ห้องสตูดิโอถ่ายภาพผลิตภัณฑ์และสินค้าจากชุมชน รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์คอยให้คำแนะนำประชาชนในการใช้งานในรูปแบบต่างๆ