PEA กระแสสินธุ์ ร่วมต้อนรับและดูแลด้านระบบกระแสไฟฟ้า ให้กับ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะติดตาม มาตรวจงานราชการใน อ.กระแสสินธ์ุ จ. สงขลา

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธ์ุได้เข้าร่วมต้อนรับและดูแลด้านระบบกระแสไฟฟ้า ให้ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะติดตาม ที่เข้ามาตรวจราชการ ที่ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนของ ต.เกาะใหญ่ อ. กระแสสินธ์ุ จ. สงขลา และมาตรวจจุดที่จะสร้างสะพานข้ามไปยัง ต.จองถนน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง พร้อมทั้งได้มอบพันธุ์พืชต่างๆให้กับผู้นำชุมชนกำนันและผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายเจษฎา จิตรัตน์ กล่าวว่าตอนรับและท่านนายอำเภอกระแสสินธ์ุนายกริชชัย ภู่ฉุน กล่าวรายงาน ร่วมทั้งมีหัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆและผู้นำชุมนุมกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมทั้งประชาชนในพื้นทีให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์