เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ส่งมอบกำลังใจสู่ชุมชน

โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ร่วมกับ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท นำข้าวกล่องจำนวน 200 กล่อง มามอบให้แก่พี่น้องชาวชุมชนสวนพลู

ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทั้งนี้เพื่อเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนผ่านช่วงนี้ไปให้ได้ โดยมี นภัสนันท์ เรืองสูงเนิน ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารการตลาด ของโรงแรมฯ เป็นตัวแทนในการมอบ