ททท.นครพนม ชวนเที่ยวเทศกาลงานบุญออกพรรษา ประเพณีไหลเรือไฟ นครพนม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม โดย คุณกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงานนครพนม ททท. จัดกิจกรรม TAT Nakhonphanom Open House #4  เปิดเทศกาลท่องเที่ยวออกพรรษา งานประเพณีไหลเรือไฟ ในช่วงระหว่างวันที่ 12-31 ตุลาคม 2564

 

ชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

กนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงานนครพนม ททท

ททท.สำนักงานนครพนม ได้เปิดสำนักงาน อาคารสีเหลืองสวย สไตล์โคโลเนียล ประดับประดาอาคารสำนักงานด้วยการใช้ไฟย้อมสีอาคาร ให้นักท่องเที่ยวได้มาสัมผัสบรรยากาศการจำลองเรือไฟประดิษฐ์ และเรือไฟโบราณ สร้างสีสันให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูป check in ตั้งแต่เวลา 18.00 – 21.00 น.

โดยกิจกรรมในครั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

และเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาร่วมงานเทศกาลไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี 2564 และได้รับเกียรติจากผู้บริหารจังหวัดนครพนม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนมาร่วมงานในครั้งนี้

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เพจ เที่ยวอีสาน.com และเพจ ททท.สำนักงานนครพนม

CR. ททท.ภูมิภาคภาคอีสาน