ททท. เชิญรับฟังเสวนาออนไลน์ เปิดโหมด BCG โมเดลท่องเที่ยวชุมชน ฝ่าวิกฤต COVID-19

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  เชิญรับฟังเสวนาออนไลน์ Topic: เปิดโหมด BCG โมเดลท่องเที่ยวชุมชน ฝ่าวิกฤต COVID-19 ภายใต้โครงการ คิดถึง…ท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรมากประสบการณ์ อาทิ คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท., คุณสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ททท., คุณสุเทพ เกื้อสังข์ ที่ปรึกษาองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) , คุณนราธิป อ่ำเที่ยงตรง ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและกลยุทธ์, คุณสุทธิพงษ์ สุริยะ ผู้เชี่ยวชาญการออกแบบและสร้างภาพลักษณ์ให้สินค้าเกษตรชุมชน, คุณสมศักดิ์ บุญคำ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุริกจท่องเที่ยวเพื่อสังคม

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านโนนกอก จังหวัดอุดรธานี

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านเดื่อ จังหวัดหนองคาย

พบกับการเจรจาธุรกิจในรูปแบบ New Normal  วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคมนี้ ตั้งแต่เวล 09.00-12.00 น. ผ่านระบบ ZOOM หรือที่เพจ ชุมชนท่องเที่ยว

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/88159205546?pwd=R2hzTDJXcUxyVnhrOW1kU1ZxUlFNQT09