เชิญประกวดคลิปวิดีโอ “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี” (ครั้งที่2)

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูถัมภ์ ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน นักศึกษา และสถานที่ศึกษา​ ที่มีอายุระหว่าง​ 2-6​ ปี ประกวดคลิปวิดีโอ “ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี” (ครั้งที่2)​ ความยาวไม่เกิน 2 นาที

โดยผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานคลิปวิดีโอรณรงค์การใส่หมวกกันน็อก และประชาสัมพันธ์ถึงความปลอดภัยของการสวมหมวกกันน็อก เพื่อรณรงค์ให้ เด็ก เยาวชน พ่อ แม่ ผู้ปกครองและประชาชน

เห็นถึงความสำคัญของการสวมหมวกกันน็อกให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี โดยใช้เพลง “พี่หัวดี” ประกอบผลงานเท่านั้น ทั้งนี้สามารถตัดต่อดัดแปลงให้เหมาะสมกับผลงาน โหลดเพลง “พี่หัวดี” ได้ที่ www.ncswt.or.th