เคพีไอ ออกประกันภัยรถยนต์ ชั้น 1 “รุ่นใหญ่ ใจเก๋า” คุ้มครองเหนือระดับ ดูแลคนวัยเก๋าโดยเฉพาะ

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ (KPI) ส่งประกันภัยรถยนต์ระดับพรีเมียมอย่างแผนประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แบบพิเศษ “รุ่นใหญ่ ใจเก๋า” มอบความคุ้มครองสุดเอ็กซ์คลูซีฟแก่ผู้สูงวัยที่มีอายุระหว่าง 55-75 ปีโดยเฉพาะ เพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงวัยได้ใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีความสุข สามารถขับรถไปไหน ๆ ได้อย่างมั่นใจไม่มีอะไรต้องห่วง เพิ่มความอุ่นใจให้ช่วยดูแลแทนลูกหลาน ผ่านบริการเสริมพิเศษที่ดูแลเสมือนคนในครอบครัว

ดร. พงษ์ภาณุ ดำรงศิริ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เคพีไอ มีแผนที่จะปรับตัวและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน เราได้เห็นความสำคัญของสังคมผู้สูงอายุที่มีมากขึ้น และให้ความสำคัญกับการคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยสำหรับผู้สูงวัย โดยไม่มองว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มคนที่เป็นภาระต่อสังคม บริษัทได้วางกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคกลุ่มนี้ ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยสนับสนุนหรือเสริมความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข อย่างแพคเกจ ‘รุ่นใหญ่ ใจเก๋า’ ที่นอกจากจะให้ความคุ้มครองพิเศษมากกว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 ธรรมดาแล้ว ยังดูแลให้ลูกค้ากลุ่มนี้สามารถขับขี่ได้อย่างอุ่นใจมากขึ้น เพราะมี Senior Assistant Service ทีมผู้ช่วยส่วนตัวที่พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยผู้เอาประกันไม่ต้องกังวลเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพช่วยให้ผู้ขับขี่และครอบครัวอุ่นใจว่าจะมีคนคอยดูแลอย่างใกล้ชิด”

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แบบพิเศษ “รุ่นใหญ่ ใจเก๋า” มาพร้อมความคุ้มครองพิเศษที่มากกว่า ไม่ว่าจะเป็นค่าชดเชยระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ การดูแลค่าบริการรถพยาบาลฉุกเฉิน บริการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ ด้านโภชนาการและด้านสุขภาพ ดูแลค่าใช้จ่ายอุปกรณ์จำเป็นทางการแพทย์ คุ้มครองการโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคลภายในรถ รวมถึงบริการรับ-ส่งรถเข้าอู่ซ่อม และอื่น ๆ อีกมากมาย โดยลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์จะได้รับบัตร “รุ่นใหญ่ แคร์การด์” ที่ระบุหมายเลขติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน โดยในช่วงเริ่มต้นนี้ถือว่าเป็นการศึกษาเพื่อนำข้อมูลจากผลตอบรับ ไปพัฒนาการบริการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด บริษัทจึงตั้งเป้ายอดขาย แผนประกันภัยรถยนต์ “รุ่นใหญ่ ใจเก๋า” ในปี 2565 ที่ประมาณ 10 ล้านบาทต่อเดือน

“นอกจากนี้ เคพีไอ ยังให้ความสำคัญในการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบัน จึงมีแผนที่จะพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการ โดยมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นปี 2564 บริษัทฯ ได้พัฒนาระบบต่าง ๆ ที่ช่วยให้กระบวนการพิจารณาสินไหมรถยนต์นั้นรวดเร็วและแม่นยำมากขึ้น เช่น มีการควบคุมราคาค่าซ่อมและราคาอะไหล่รถยนต์ให้มีมาตรฐานในราคาที่เป็นธรรมแก่ลูกค้า ด้วยระบบ Electronics Motor Claim Solution (EMCS) การพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อระบบรับแจ้งอุบัติเหตุ (E-hawk) มีระบบตรวจสอบอุบัติเหตุแบบ Real Time (M- survey) ระบบการอนุมัติค่าซ่อม (E-claim) และระบบการตั้งเบิก (E-Billing) ระบบการให้บริการสินไหม Counter (E-counter) ทำให้เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหมรถยนต์สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง จึงช่วยให้บริการลูกค้าประกันภัยรถยนต์ได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้นในปีนี้จึงถือได้ว่ามีการบริหารจัดการและรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นที่น่าพอใจ ไม่ว่าจะเป็นโควิด-19 ภัยภิบัติหรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น โดยในช่วงไตรมาสที่สองของปี 2564 นี้ บริษัทมีผลประกอบการโตขึ้น โดยมีอัตราการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับตรงอยู่ที่ 17.35% และมีสัดส่วนยอดขายประกันภัยรถยนต์อยู่ที่ 39.43%” ดร.พงษ์ภาณุ กล่าวเพิ่มเติม

ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 แบบพิเศษ “รุ่นใหญ่ ใจเก๋า” ได้ที่ โทร. 0 2624 1111 หรือเข้าไปคำนวณเบี้ยประกันภัยผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเองได้ที่ เว็บไซต์บริษัทฯ www.kpi.co.th โดยค่าเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับ ประเภทรถยนต์ ปีและรุ่นรถยนต์ ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกทุนประกันภัยได้ตามที่ต้องการ ค่าเบี้ยประกันภัยโดยเฉลี่ยที่ 15,000 บาท ซึ่งลูกค้าที่ซื้อผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 – 31 มีนาคม 2565 จะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัย 10%