ขอนแก่น CONNECT ก้าวสู่การท่องเที่ยวศูนย์กลางเพื่อสุขภาพ ล้ำสมัย ปลอดภัย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามความร่วมมือกับ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น เปิดศูนย์ Health for all & Health tourism ศูนย์กลางสุขภาพล้ำสมัย สำหรับทุกคน พร้อมรองรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ภาคอีสาน)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย คณะคณะเทคนิคการแพทย์ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับโรงแรมโฆษะ โดยมี นายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหารโรงแรมโฆษะ และ นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)

ร่วมเปิดศูนย์ Health for all & Health tourism เพื่อเป็นศูนย์กลางสุขภาพสำหรับทุกคน และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพในอนาคตเมื่อเปิดเมืองเปิดประเทศ นับเป็นอีกหนึ่งสินค้าท่องเที่ยวใหม่เชิงสุขภาพในการต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่โรงแรมโฆษะ  อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

นายชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหารโรงแรมโฆษะ กล่าวว่า ในนามของโรงแรมโฆษะชั้นนำเก่าแก่ในจังหวัดขอนแก่น รู้สึกมีความยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง กับ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการที่เกิดขึ้น โรงแรมโฆษะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนเสริมสร้างการเข้าถึงสาธารณสุขการดูแลสุขภาพที่ทันสมัยให้กับประชาชนในทุกกลุ่มได้แก่ ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุ ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ คนรุ่นใหม่วัยทำงาน รวมทั้งนักกีฬา เป็นต้น

รองศาสตราจารย์ ดร.จุรีรัตน์ ดาดวง คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า คณะเทคนิคการแพทย์เป็นคณะวิชาที่มีบทบาทสำคัญในส่งเสริมสุขภาพก่อนการเกิดโรค ตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการฟื้นฟูสุขภาพประชาชนในทุกช่วงวัยด้วยการใช้นวัตกรรม “Innovative Healthcare for all ages”

 

ดังนั้น การบริการของ “AMS KKU Wellness Center@KOSA” โดยเน้นบริการเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านกายภาพบำบัด และนวดแผนไทย จุดเด่นของบริการคือ การทำหัตถการโดยผู้เชี่ยวชาญ นักกายภาพบำบัด ผนวกการใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพมาตรฐานและล้ำสมัยสำหรับการรักษาในระบบต่าง ๆเช่น ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ office syndromes หมอนรองกระดูกยื่นปลิ้น กระดูกสันหลังเสื่อม  ระบบประสาท อัมพฤกต์ อัมพาต จากภาวะต่างๆ โรคหลอดเลือดสมอง การบาดเจ็บไขสันหลัง พาร์คินสัน  นอกจากนี้ยังร่วมกับการจัดทำให้มีคลินิกพิเศษที่ล้ำสมัยไว้บริการ ยกตัวอย่างเช่น คลินิกนมแม่ คลินิกกระดูกสันหลังคด กระดูกสันหลังค่อม คลินิกการบาดเจ็บจากการกีฬา เด็กพัฒนาการช้า เป็นต้น

นับเป็นนวัตกรรมเครื่องมือที่มีมาตรฐานทางการแพทย์ ล้ำสมัยที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาไว้ให้บริการ เช่น laser, shockwave, radiofrequency และ ultrasound, combined ultrasound and electrotherapy และ body-weight support system อุปกรณ์การฝึกเดิน  การนวดแผนไทย คณะเทคนิคการแพทย์ มีโปรแกรมทั้งการนวดรักษา และการนวดเพิ่มภูมิคุ้มกันไว้บริการอีกด้วย “AMS KKU Wellness Center@KOSA” จึงเป็นการบริการทางเลือกใหม่พร้อมเปิดให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดขอนแก่น ประชาชนทุกกลุ่มสามารถส่งเสริม ป้องกัน และฟื้นฟูสุขภาพได้ในสถานที่ที่สะอาด สะดวกสบาย และสวยงาม ณ โรงแรมโฆษะ ตลอดจนนับว่าข่าวดี สำหรับกลุ่มข้าราชการเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการบริการดังกล่าวสามารถใช้เป็นสิทธิในการเบิกการรักษาพยาบาลได้

Cr: ททท.สำนักงานขอนแก่น