ททท.สำนักงานนครพนม ชวนสืบสานประเพณีลอยกระทง

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดย คุณกนกวรรณ ดุงศรีแก้ว ผู้อำนวยการ สำนักงานนครพนม สำนักงานนครพนม ขอมอบความประทับให้กับนักท่องเที่ยว

โดยร่วมกับ โรงแรมในจังหวัดสกลนคร ที่ได้รับมาตรฐาน SHA มอบกระทงดอกผึ้ง ให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าพักในคืนวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 และร่วมงานลอยพระประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล กระทงดอกผึ้ง ประจำปี 2564