PEA กระแสสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอ.กระแสสินธ์ุ เข้าร่วมบริจาคโลหิตสู้วิกฤตไปด้วยกัน ให้กับสำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จ.สงขลา

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่าง พร้อมด้วยผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกระแสสินธ์ุ ได้เข้าร่วมบริจาคโลหิตกับสำนักงานภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 12 จังหวัดสงขลา บนรถบริจาคโลหิตหน้าศาลาประชาคม อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆ และผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งพ่อค้าประชาชนทั่วไป น้องๆนักเรียน นักศึกษา ทหาร ตำรวจ ส่วนราชการ เอกชน รัฐวิสาหกิจ ในอำเภอกระแสสินธุ์และอำเภอข้างเคียงอย่างมากมายในกิจกรรมครั้งนี้

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์