ยกช่อฟ้าอุโบสถ และทอดกฐิน ณ วัดใหม่ช่องลม

ดร.มนวิภา ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ และ นายกสมาคมส่งเสริมบุคลิกสตรี เป็นประธาน ยกช่อฟ้าอุโบสถ และทอดกฐิน ณ วัดใหม่ช่องลม ถนนเพชรบุรีตัดใหม่

ซึ่งมียอดกฐินรวมทั้งสิ้น  1,511,511 บาท โดยทางวัดจะนำปัจจัยไปปฏิสังขรณ์วิหารหลวงพ่อดำ ศาลาท่าน้ำ และบูรณะวัดต่อไป

นอกจากนี้ยังทอดกฐิน – ผ้าป่าการศึกษา วัดมกุฏคีรีวัน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และทอดกฐิน ยกช่อฟ้าอุโบสถ – ผ้าป่าการศึกษา วัดอัมพร อ.พล จ.ขอนแก่น

โดยมีผู้ใจบุญร่วมทอดกฐินมากมาย อาทิ คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์, รศ.ดร.ปกิตติ ทยานิธิ, ดร.เกล้าสรวง สุพงษ์ธร ฯลฯ