PEA กระแสสินธุ์ ตรวจสอบหน่วยรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับและสนับสนุนการเลือกตั้ง

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่างของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธ์ุ ได้มีการตรวจสอบหน่วยรวมคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับและสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่และองค์การบริหารส่วนตำบลโรง อำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา โดยมีท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะใหญ่และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโรงให้การต้อนรับ

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์