ททท. โคราช ร่วมคิ๊กอ๊อฟเปิดบ้านเปิดเมืองนครชัยบุรินทร์

นางภาวนา  ประจิตต์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานนครราชสีมา ร่วมพิธี Kick off เปิดบ้าน เปิดเมือง กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์

และประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนมาตราการมาตรฐานปลอดภัยในการป้องกันโรคโควิด-19 จัดโดยศูนย์อนามัยเขต 9  นครราชสีมา ณ โรงแรมแคนทารีโคราช จังหวัดนครราชสีมา

พร้อมทั้งร่วมออกบูธ ให้ข่าวสารด้านการท่องเที่ยว นิทรรศการ SHA SHA plus และการมอบตราสัญลักษณ์ SHA plus แก่ผู้แทนสถานประกอบการ ที่ได้รับ SHS Plus 6 ประเภท

ในส่วนของนครราชสีมาและชัยภูมิ รวมทั้ง มีการมอบตราสัญลักษณ์ Thai Stop covid /Covid Free setting ให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มนครชัยบุรินทร์ ทั้ง 4 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์