PEA กระแสสินธุ์ แสดงความยินดีพร้อมทั้งมอบกระเช้าดอกไม้ให้กับผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรกระแสสินธ์ุ

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่างของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธ์ุ ได้เข้าร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีพร้อมทั้งมอบกระเช้าดอกไม้ให้กับพันตำรวจเอก ยศพล พิทักษ์ธรรม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกระแสสินธ์ุคนใหม่ ณ สถานที่ตำรวจภูธรกระแสสินธ์ุ เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ โดยมีท่านนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ พร้อมทั้งนักปกครองท้องถิ่น พ่อค้าประชาชนในพื้นอำเภอกระแสสินธ์ุ ให้การต้อนรับและแสดงความยินดี โดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์