PEA กระแสสินธุ์ เข้าร่วมแสดงความยินดีพร้อมทั้งมอบกระเช้าดอกไม้ให้กับผู้ช่วยหัวหน้าแผนกปฎิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่างของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธ์ุ ได้เข้าแสดงความยินดีพร้อมทั้งมอบกระเช้าดอกไม้ให้กับผู้บริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด คือนายสมศักดิ์ รำจวน ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกปฎิบัติการและบำรุงรักษา ณ แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด โดยมีนายศุภพิเชฐ ไชยสุวรรณ หัวหน้าแผนกปฎิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนดให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์