เปิดฤดูกาลท่องเที่ยวพังงา Phangnga Tourism Festival 2021

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมถึง คณะผู้บริหารจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา

ตลอดจนหน่วยงานพันธมิตร ร่วมประกาศความพร้อมของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในพิธีเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดพังงา พ.ศ. 2564 (Phangnga Tourism Festival 2021) ณ อนุสรณ์สถานสึนามิ เรือตรวจการณ์ 813 จังหวัดพังงา

โดยการนำเสนอสินค้าและบริการจาก 8 อำเภอ ทั้งอาหารทะเล ผลิตภัณท์เกษตร งานหัตกรรม ผ้าบาติก ตลอดทั้งการแสดง ระหว่างวันที่ 9-11 ธันวาคม 2564 นี้

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว มักจะทำหน้าที่เป็นผู้ขับเคลื่อนให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย สร้างเสถียรภาพสู่อุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในครั้งนี้ จะเป็นการส่งสัญญาณให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

รวมถึงจะเป็นกิจกรรมที่สร้างกำลังใจให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่อื่น ๆ ให้ลุกขึ้นมาดำเนินธุรกิจตามบริบทด้านการตลาดการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไป พื้นที่ท่องเที่ยวหลัก รวมถึงพื้นที่ จังหวัดพังงา พึ่งพิงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า 80% แต่จากวิกฤติการณ์ทำให้ผู้ประกอบการ

โรงแรมที่พัก สายการบิน-ขนส่ง ร้านค้า-ร้านอาหาร รวมถึง กิจกรรมท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน กิจกรรมเชิงกีฬาและสันทนาการ ต่างหันมาทำการตลาดเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพชาวไทยกันมายิ่งขึ้น

ซึ่งจังหวัดพังงา เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่แสดงให้เป็นชัดแล้วว่า การปรับตัวตามบริบทด้านการตลาดของผู้ประกอบการจังหวัดพังงา ด้วยความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดและกลมเกลียวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้น จะทำให้ผู้ประกอบการจังหวัดพังงาทุกท่านสามารถผ่านพ้นวิกฤติได้อย่างแน่นอน