การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าระบบเคเบิลใต้ดิน ตามโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้า เคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 11 ธันวาคม 2564 นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าระบบเคเบิลใต้ดิน โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายสัมฤทธิ์ โชติบัณ รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมงาน นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ นายสุภาพ กสิวงศ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จังหวัดยะลา กล่าวรายงาน ณ สี่แยกพระพุทธศรีสงขลานครินทร์ ถนนปละท่า อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน 1 จังหวัด 1 ถนนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ โดยการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเดิมที่เป็นแบบเหนือดินเป็น ระบบเคเบิลใต้ดินเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 74 จังหวัดทั่วประเทศ ด้วยงบประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 4,300 ล้านบาท โดยให้แต่ละจังหวัดคัดเลือกถนน 1 สายที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ หรือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนั้นๆ เพื่อดำเนินการปรับปรุงผิวถนน บาทวิถี และพัฒนาภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาด สวยงาม รวมทั้งปลูกต้นไม้ประดับให้ดูร่มรื่นสวยงามตลอด 2 ข้างทาง

สําหรับโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินที่จังหวัดสงขลานี้ มีระยะทาง ประมาณ 1.2 กิโลเมตร ใช้งบประมาณ 46 ล้านบาทบริเวณถนนปละท่า เริ่มจากบริเวณสี่แยกโรงเรียนอนุบาลสงขลา ถึง แยกถนนชลาทัศน์ ทำให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อย สะอาดสวยงาม ปลอดภัย เห็นทัศนียภาพของเมืองสงขลาที่สวยงามมากขึ้น และทําให้ระบบไฟฟ้ามีความมั่นคงสูงสุด

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา