PEA กระแสสินธุ์ มอบน้ำดื่มและอาหารแห้งพร้อมปัจจัยต่างๆให้กับกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงจากเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 หมู่ที่ 2 ต.กระแสสินธ์ุ อ.กระแสสินธ์ุ จ.สงขลา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

วันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่างของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธ์ุ ได้เข้าร่วมมอบน้ำดื่มและอาหารแห้ง พร้อมทั้งปัจจัยสำคัญต่างๆให้กับกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงจากเชื้อโรคไวรัสโควิด -19 ซึ่งได้รับผลกระทบในพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลกระแสสินธ์ุ อำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ได้เป็นขวัญและกำลังใจให้กับกลุ่มผู้มีความเสื่ยงสูงจากเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 พร้อมทั้งให้กำลังใจและพบปะพูดคุยแก่เจ้าหน้าที่ปกครองต่างๆร่วมทั้งทุกภาคส่วนที่เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้โดยได้มีการจัดตั้งกองอำนวยการและตู้ปันสุขพร้อมทั้งจิตอาสาด้านต่างๆ โดยมีนายโกวิท อ้อยปก หรือ สท.เอ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตำบลกระแสสินธ์ุ ให้การต้อนรับและชี้แจงพร้อมทั้งแนะนำรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดให้ทราบ

ข่าว / ภาพ : โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์