นมธ. รุ่นที่ 14 จัดงานพบปะสังสรรค์ พร้อมวางแผนงานปี 65

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง “ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม” (นมธ.) รุ่นที่ 14  จัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ในวัน คริสต์มาส พร้อมปรึกษาหารือวางแผนงานเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคม ในปี 2565

โดยมี พล.ต.ต.ดร. อภิชัย ศรีโสภิต ประธานรุ่น และ พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษา และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นริศ ชัยสูตร, ดร.มนตรี ฐิรโฆไท, เอิร์ธ สายสว่าง

และเพื่อนผู้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม   เข้าร่วมงาน ณ ร้านอาหาร The Classic Room  ถนน เพชรบุรีตัดใหม่