PEA กระแสสินธุ์ ร่วมใจสู้ภัย โควิด –19 มอบน้ำดื่มและพัดลมตั้งโต๊ะให้กับสาธารณสุขอำเภอกระแสสินธ์ุและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ให้กับเจ้าหน้าที่

วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ พร้อมด้วยพนักงานช่าง และผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยกระแสสินธุ์ ได้มีการมอบน้ำดื่มและพัดลมตั้งโต๊ะให้กับสาธารณสุขอำเภอกระแสสินธุ์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรงโดยมีสาธารณสุขอำเภอกระแสสินธุ์นายอำนาจ ทองผอมและนางจิรา แก้วประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรง พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ ของสาธารณสุขอำเภอกระแสสินธุ์ เข้ารับมอบ ซึ่งทางสาธารณสุขอำเภอกระแสสินธุ์และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโรง เป็นสถานที่ให้ประสานงานและให้บริการในการฉีดวัคซีน โควิด -19 ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนในอำเภอกระแสสินธุ์ ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) PEA กระแสสินธุ์มีความห่วงใยและตระหนักถึงความเดือดร้อนของทุกภาคส่วน PEA กระแสสินธุ์จึงขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน

ข่าว / ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์