PEA กระแสสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” พัฒนาศาลาประชาคมและปรับภูมิทัศน์ศูนย์ราชการอ.กระแสสินธ์ุ จ.สงขลา

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 15.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “ พัฒนาศาลาประชาคมและปรับภูมิทัศน์ ศูนย์ราชการอำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ศาลาประชาคม และภูมิทัศน์ของศูนย์ราชการอำเภอกระแสสินธ์ุได้มีความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมทั้งมีความสะอาดสะอ้าน โดยมีท่านอำเภอกระแสสินธ์ุ นายกริชชัย ภู่ฉุน เป็นประธานและมีหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน พร้อมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน ร่วมทั้งประชาชนในพื้นที่ ณ ศาลาประชาคมอำเภอกระแสสินธ์ุ หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา

ข่าว / ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์