กลุ่มสยามกลการทิ้งท้ายปี 64 คว้า 9 รางวัล เสริมทัพแกร่งอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทย พร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ แมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท นิตตั้น(ประเทศไทย) จำกัด บริษัทร่วมทุนกลุ่มสยามกลการ รับ 9 รางวัลต่อเนื่อง ในปี 2564 พร้อมพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้เกิดคุณภาพในการผลิตและช่วยลดต้นทุนการใช้พลังงานไฟฟ้าในโรงงาน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

คุณพอพล รุจนพิชญ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ แมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในปี 2564 ทางบริษัท เอ็น เอส เค ฯ ได้รับ 3 รางวัล ได้แก่
1) รางวัล Quality Performance Award 2020 ด้านการบรรลุเป้าหมายของลูกค้าในด้านคุณภาพ (Quality) จาก บริษัท เอดับเบิ้ลยู (ไทยแลนด์) จำกัด
2) รางวัล Top Supplier Award 2021 ด้านการบรรลุเป้าหมายของลูกค้า ที่กำหนดไว้ 3 ด้าน
ด้านคุณภาพ (Quality) ด้านส่งมอบ (Delivery) ด้านต้นทุน (Cost) จากบริษัท ออโต้อัลลายแอนซ์
(ประเทศไทย) จำกัด
3) รางวัลชนะเลิศ ระดับ New & Basic จากการเข้าร่วม TCC-TPS Activity 2021 ในนามบริษัท supplier ที่ได้ทำการปรับปรุงพื้นฐานการทำงานจากระบบ Toyota production system ได้ดีเยี่ยม
โดย “ชมรมความร่วมมือของผู้ผลิตชิ้นส่วนโตโยต้า”

สำหรับรางวัล TCC TPS ปี 2565 ทางบริษัท เอ็น เอส เคฯ จะเริ่มปรับปรุง Model Line ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยายน 2565 เพื่อทำการปรับปรุงและส่งบุคลากรไปเข้าร่วม Jishuken Training กับ TCC เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ การได้รับรางวัล AAT Top Excellent Award อย่างต่อเนื่องในปี 2562 และ 2563 จนผ่านเกณฑ์ ได้เป็น Supplier ดีเด่นของ AAT สามารถช่วยยกระดับมาตรฐาน บริษัท เอ็น เอส เคฯ อยู่ในระดับ Top เมื่อเทียบกับผู้ส่งมอบชิ้นส่วนอื่นๆ ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ทำให้มั่นใจว่าปี 2565 บริษัทจะสามารถผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ คุณพอพล กล่าว

ด้านคุณเสริมสิทธิ์ อินทร์ฉ่ำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่าปี 2564 สำหรับบริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับ 6 รางวัล จากหลายเวทีการประกวด ได้แก่

1. รางวัล Delivery Award 2020 จากผลการดำเนินงานทางด้านการส่งมอบสินค้าตรงเวลา 100% ตลอดทั้งปีจากบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด
2. รางวัล Total Service Parts Performance Award 2020 จากผลการดำเนินการโดยรวมทั้งด้านคุณภาพและการส่งมอบสินค้าตรงเวลา 100% ตลอดทั้งปี สำหรับสินค้าประเภทอะไหล่ จากบริษัทโตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
3. รางวัล Quality and Delivery Certificate 2020 จากผลการดำเนินการด้านคุณภาพ 100% และการจัดส่ง 100% จากบริษัท อีซูซุเอ็นยิ่น แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
4. รางวัล Spare Parts Award 2020 จากผลการดำเนินการโดยรวมทั้งด้านคุณภาพและการส่งมอบสินค้าตรงเวลา 100% ตลอดทั้งปี สำหรับสินค้าประเภทอะไหล่จากบริษัท เอเชี่ยน ฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด
5. รางวัล The Winner Award of CO2 Reduction Early Achievement of 2030 Target ประจำปี 2020 จากการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมลด CO2 จนสามารถบรรลุเป้าหมายล่วงหน้าที่ตั้งไว้ในปี 2030 ซึ่งเป็นการลดปริมาณการปล่อย CO2 1,600 ตัน หรือคิดเป็น 35% จากปี 2013 จากบริษัท โตโยต้า ไดฮัทสุ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
6. รางวัล Thailand Energy Awards 2020 จากนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในโครงการลดต้นทุนด้านพลังงานไฟฟ้าเพื่อการผลิตวาล์วเครื่องยนต์ในกระบวนการ Hot forging และ Heat Treatment

โดย 6 รางวัลข้างต้น ทางบริษัท นิตตั้นฯ มีแผนพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการทำงานและระบบเทคโนโลยีในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ ชำนาญการด้านความรู้ ความสามารถ เพื่อเตรียมพร้อมแข่งขันในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ไทยในปี 2565 ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้เป็นเพราะนโยบายหลักจากทางสยามกลการและผู้ถือหุ้นจากประเทศญี่ปุ่น ที่มีส่วนช่วยส่งเสริม สนับสนุนให้บริษัทนิตตั้นฯ เติบโตและก้าวเดินได้อย่างมั่นคงจนถึงทุกวันนี้ คุณเสริมสิทธิ์กล่าว