ททท.สำนักงานลพบุรี แสดงความยินดีกับผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐาน SHA และ SHA plus

วันที่ 1 มกราคม 2565 ในงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 27 ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

นางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีทั้งสองท่าน และปลัดจังหวัดสิงห์บุรี รวมทั้ง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี และ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี

จิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี

ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) ทั้งนี้มี ผู้ประกอบการที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) จำนวน 36 แห่ง และผ่าน SHA PLUS จำนวน 2 แห่ง

โดยได้รับเกียรติจาก นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี มาเป็นประธานมอบป้ายและร่วมแสดงความยินดีด้วย

SHA หรือ Amazing Thailand Safety & Health Administration ซึ่งมีชื่อเต็มในภาษาไทยว่า โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย เป็นโครงการความร่วมมือของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ

โดยนำมาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุข ผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของสถานประกอบการ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยวว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ดี มีความสุข และความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้าและบริการในประเทศไทย