PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” พัฒนาและปรับปรุงระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าภายในวัดแหลมบ่อท่อ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา

วันที่ 7 มกราคม 2565
เวลา 09.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอระโนด พร้อมยานพาหนะเครื่องกลหนักรถปักเสา ได้เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “ พัฒนาและปรับปรุงพร้อมทั้งปักเสาไฟฟ้า ระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าภายในวัดแหลมบ่อท่อ หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา โดยมีผู้ใหญ่บ้าน และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พร้อมทั้งลูกบ้าน ในหมู่ที่ 4 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธ์ุ จังหวัดสงขลา ร่วมด้วยช่วยกันเป็นอย่างดีในกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้

ข่าว / ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์