PEA กระแสสินธุ์ ได้เข้าสวัสดีปีใหม่และมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่พร้อมทั้งอวยพรปีใหม่ให้กับหัวหน้าหน่วยงานราชการต่างๆในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565

วันที่ 11 มกราคม 2565
เวลา 09.00 น.นายประเสริฐ บูรณะ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์ และพนักงานช่างพร้อมด้วยผู้ช่วยช่าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธ์ุได้เข้าสวัสดีวันปีใหม่และมอบกระเช้าของขวัญวันปีใหม่พร้อมทั้งอวยพรวันปีใหม่ ให้กับนายกริชชัย ภู่ฉุน นายอำเภอกระแสสินธ์ุ ให้การต้อนรับ ณ ที่ว่าการอำเภอกระแสสินธ์ุ และ พันตำรวจเอก ยศพล พิทักษ์ธรรม ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกระแสสินธ์ุ ให้การต้อนรับ ณ ที่ทำการสถานีตำรวจภูธรกระแสสินธ์ุ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ และสร้างความสัมพันธ์อันดี พร้อมทั้งร่วมสนทนารับฟังความคิดเห็นและความต้องการของลูกค้าสำหรับนำมาพัฒนาการให้บริการงานของ PEA ในทุกๆด้านกับการบริการส่วนหน้า และการบริการส่วนงานสนับสนุนเพื่อสร้างความพึงพอใจในการบริการด้านต่างๆ ให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้น

ข่าว / ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอกระแสสินธุ์