สืบสานตำนานเพลงสุนทราภรณ์ 2565

โรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี, ชมรมรักสุนทราภรณ์นครปฐม, สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม, สมาคมส่งเสริมศิลปิน, พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย นครปฐม จัดกิจกรรม ประกวดร้องเพลงสุนทราภรณ์ เพื่อสืบสานตำนานเพลงสุนทราภรณ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 112 ปี ชาตกาลครูเอื้อ สุนทรสนาน และโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรีครบรอบ 52 ปี

ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศและเงินรางวัล จากโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี, ชมรมรักสุนทราภรณ์นครปฐม สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย  เพื่อเป็นการสืบสานตำนานเพลงสุนทราภรณ์ เพลงดังอมตะของไทย

ครูเอื้อ สุนทรสนาน  คีตศิลปินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ดนตรีไทยสากล

ณ อาคารธีรารา พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

และได้รับเกียรติจาก ครูดำพูลสุข สุริยะพงษ์รังษี,  ครูแดง-พรศุลี วิชเวช,  ครูเอก-พีระยุทธ์ อุปถัมภ์ และทีมงานคุณครูจากโรงเรียนสุนทราภรณ์ เป็นกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง โดยมี คุณอรองค์ เสนะวงศ์ กรรมการ-ผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิสุนทราภรณ์ฯ

ให้เกียรติมอบรางวัลผู้ชนะเลิศการประกวดร้องเพลง พร้อมด้วย คุณสุธี ศรีเบญจโชติ ประธานชมรมรักสุนทราภรณ์นครปฐม, ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย, คุณกฤษณศักดิ์ ศรีเบญจโชติ รองประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ขึ้นมอบรางวัล

ซึ่งการจัดงานอยู่ภายใต้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม โดยผู้เข้าร่วมงานได้ผ่านการคัดกรองตรวจ ATK วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจล เว้นระยะห่างและสวมแมสถ์ตลอดงาน

นอกจากนี้ คุณสุธี ศรีเบญจโชติ ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย ยังได้มอบรายได้จากการจัดงานจำนวน 100,000 บาทให้กับมูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลประกวดเพลงสุนทราภรณ์ เพลงคู่ ชนะเลิศได้แก่ คุณบุญญาพร บุญมาลี และ คุณนิยม หนูเล็ก บทเพลง มนต์รักนวลจันทร์ รองอันดับ 1 คุณสมศิริ อบเชย และคุณ อัสดร ชยาภัม บทเพลงชื่นใจยามยาก, รองอันดับที่ 2 คุณขนิษฐา รุ่งแสง และคุณนิยม หนูเล็ก บทเพลง ลมเพ้อ, รองอันดับที่ 3 คุณมนัสนันท์ สายประสิทธิ์ และคุณนิสสรณ์ อนุสรณ์ชัย บทเพลงลมรักและ รองอันดับที่ คุณวิไลวรรณ สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา และ ว่าที่ร.ต.ยงยุทธ เนตรน้อย บทเพลง ช่อรักซ้อน พร้อมรางวัลชมเชย 10 อันดับ และรางวัลมหาชน

ผลประกวด เพลงสุนทราภรณ์ ฝ่ายหญิง ชนะเลิศได้แก่    คุณขนิษฐา รุ่งแสง บทเพลงรักบังใบ, รองอันดับที่ 1 คุณอาริยาลักษณ์ โชติชนิตพงศ์ บทเพลงแสนเสียดาย, รองอันดับที่ 2 สุภาภรณ์ มั่งเกียรติสกุล บทเพลงเสียงกระซิบจากเกลียวคลื่น, รองอันดับที่ 3 คุณพูลทวี ราฎร์เจริญสุข บทเพลงแก้มดอกท้อและ รองอันดับที่ 4 คุณศิริลักษณ์ จันทรมานนท์ บทเพลงกลิ่นรักดอกแก้ว พร้อมรางวัลชมเชย 10 อันดับ และรางวัลมหาชน

ผลประกวด เพลงสุนทราภรณ์ ฝ่ายชาย ชนะเลิศ ได้แก่ คุณกฤษฎา ทองรัตนชาติ บทเพลงตราบสิ้นลม, รองอันดับที่ 1 คุณสมชัย เลื่อมประเสริฐ บทเพลงขอให้เหมือนเดิม, รองอันดับที่ 2 คุณอัสดร ชยาภัม บทเพลงวาสนากระต่าย, รองอันดับที่ 3 คุณอรรถพล จันทร์อุดม บทเพลงเสียดายเดือน และรองอันดับที่ 4 คุณสมบูรณ์ ศรีเศวต พร้อมรางวัลชมเชย 10 อันดับ และรางวัลมหาชน