ททท. สมุทรสงคราม ชวนเที่ยวงานเทศกาลส้มโอขาวใหญ่และของดีสมุทรสงคราม เลือกส้มโอไหว้เจ้าเสริมเฮง 20-23 มกราคมนี้

นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม (รับผิดชอบจังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร) ซึ่งได้เปิดเผยว่า จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม และ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม กำหนดจัดงาน “เทศกาลส้มโอขาวใหญ่และของดีสมุทรสงคราม” ในช่วงก่อนถึงเทศกาลตรุษจีนและสารทจีน เป็นประจำทุกปี

อรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม

“เทศกาลส้มโอขาวใหญ่และของดีสมุทรสงคราม” ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 1)  ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-23 มกราคม 2565 ณ บริเวณวัดปากน้ำ ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ส้มโอขาวใหญ่สมุทรสงคราม ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP รวมไปถึงสินค้าดีของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ เป็นผลไม้เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงและรายได้ให้กับเกษตรกรในจังหวัดสมุทรสงคราม จนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น “สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์” หรือ Geographical Indications : GI เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 โดยส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่จะมีลักษณะเด่นคือ มีผิวเรียบ ต่อมน้ำมันใหญ่ เปลือกหนา ไม่มีเมล็ด กุ้ง (กลีบของเนื้อส้มโอ) เนื้อในมีสีขาวอมเหลือง มีรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย มีน้ำมากแต่ไม่แฉะ แกะร่อนไม่ติดเปลือก และเก็บได้นานเป็นเดือนหลังจากเก็บเกี่ยว ปลูกในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เพราะมีแม่น้ำแม่กลองไหลผ่าน ในตอนกลางมีน้ำกร่อย และน้ำเค็มบริเวณปากอ่าว หรือเรียกได้ว่าเป็น “เมืองสามน้ำ”

รวมทั้ง มีภูมิอากาศเป็นแบบฝนเมืองร้อน ทำให้ผลไม้ที่ปลูกในพื้นที่มีรสชาติดี โดยเฉพาะส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ที่สามารถขึ้นได้ดี และเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภค ที่สำคัญจังหวัดสมุทรสงคราม ยังให้ความสำคัญกับการปรับปรุงคุณภาพให้เป็นส้มโอปลอดสารพิษ ซึ่งจะปลอดภัยแก่ผู้บริโภค และยังเป็นผลไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่ชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมนำไปไหว้เจ้าในเทศกาลต่าง ๆ เพราะมีความเชื่อว่าถ้านำส้มโอร่วมเซ่นไหว้จะได้รับโชคลาภ เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของตนเอง และคนในครอบครัว

โดยภายในงาน นักท่องเที่ยวจะได้เลือกซื้อส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่และผลไม้ตามฤดูกาล จากเกษตรกรชาวสวนโดยตรงในราคาย่อมเยา รวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP สินค้าดี และมีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสงคราม อีกทั้ง สามารถเลือกท่องเที่ยวเชิงเกษตร เข้าไป ชม ชิม และช้อป ส้มโอขาวใหญ่ ผลไม้ตามฤดูกาล และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากส้มโอในสวนได้อีกด้วย นอกจากนี้ ยังสามารถแวะท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงได้อีกด้วย เช่น จุดชมวิวสะพานแขวน วัดปากน้ำ, ศาลเจ้าไท้เพ่งอ๊วงกง (เทพเจ้าแห่งสันติ), ศาลพระเจ้าตากสิน, วัดบางแคใหญ่ โบสถ์ปรกโพธิ์ วัดบางกุ้ง เป็นต้น

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0 3471 1495 หรือ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8 E-mail : tatsmsk@tat.or.th หรือ Call Center 1672 เบอร์เดียว เที่ยวทั่วไทย